ibjerget.dk

Energi Fyns repræsentantskab

Mit navn er Niels Boye og jeg stiller op til repræsentantskabet for Energi Fyn.

Jeg er uddannet dels inden for organisation og psykologi og dels inden for krops- og psykoterapi.

Jeg blev for 3 år siden opmærksom på i hvor høj grad vi er blevet fortalt løgne via de store medier mens vore politikere stille og roligt har indrettet en lovgivning, der er i direkte modstrid til mine værdier omkring frihed og fællesskab, jeg i høj grad har til fælles med højskolebevægelsen.

Jeg har tidligere været med i repræsentantskabet, og kunne der se, hvordan partiforeninger var rigt repræsenterede, og hvordan valget til bestyrelsen var forudsigeligt. Jeg kunne også se, hvordan nogle emner var valide, mens andre blev ignoreret.

Aktuelt har vi en påstået energikrise og deraf følgende meget høje priser på energi. Disse priser (og kriser) er – min påstand – politisk bestemt. Her er hvad Søren Kjelgaard skriver:

POLITISK DYR STRØM.

Som jeg har skrevet før, så er de høje elpriser REN POLITIK 😠

Man har i EU vedtaget at energipriserne skal følge den dyreste energikilde, som i øjeblikket er gas.

Dvs at elprisen følger gasprisen, selvom el ikke koster det samme at producere.

En el producent i Jylland var fremme forleden dag, hvor han krummede tæer over alle de penge han tjener. Han mener pengene hører til hos forbrugerne, men han MÅ IKKE sætte prisen ned. Han SKAL tage den høje pris🤔🤔

En anden el producent der har en solcellepark, kan lave 15-20% mere strøm på sit anlæg, faktisk bare ved tryk på en knap, men det må han ikke 🤔🤔

Tyskland BETALER Danmark for at stoppe vindmøller….. Hvorfor har jeg ingen anelse om, men lur mig om det ikke er en politisk beslutning for at Tyskland ikke bliver snydt fra at sælge noget af DERES strøm 🤔🤔

Staten tjener 33% i moms og afgifter på strømmen. Alle der kan procent regne, kan regne ud, at jo højere prisen er på strøm, jo mere tjener staten i moms og afgifter. I øjeblikket tjener staten 2-3 gange så meget som for et år siden.

Dvs pengene RULLER ind i statskassen.

Nu kommer det sidste nye….. Fordi prisen på strøm er så høj, så har politikere i EU nu fundet ud af, at el producenterne skal betale EKSTRA høje afgifter fordi politikerne mener at producenterne tjener for mange penge 😮

Her skal vi huske, at det er politikerne der holder prisen oppe.

Det er selvfølgelig også en måde at tjene kassen på……først diktere en høj pris, derefter være fortørnet over prisen og hæve afgifterne 🤔🤔

Samtidig er politikerne begyndt at varsle mangel på strøm og at vi her i Danmark kan forvente nedbrud.

MEN…..de kommende nedbrud har politikerne vidst i over et år, og sikkert også længere.

Sidste Jul var der strøm nedbrud i Fredericia hvor årsagen var, at der er for mange boliger med varmepumper 😮

Rigtig mange skifter i øjeblikket deres varmekilde ud med en varmepumpe, anbefalet at politikerne på Christiansborg 🤔🤔

Ligesom politikerne anbefaler køb af elbiler, velvidende at elnettet SLET IKKE kan bære det.

Jeg har faktisk stadig brevet, hvor embedsværket erkender der er kæmpe problemer med elnettet.

Politikerne har vidst det længe, men giver nu energikrisen skylden. Lykkedes det overbevis befolkningen om, at eventuelle nedbrud er krisens skyld, ja…. Så har de fået ryggen fri.

Så ALT hvad der i øjeblikket sker, eller rettere IKKE sker……er politisk 😠

Jeg mener at Danskerne bliver ført bag lyset og jeg mener at SAMTLIGE politikere bør stå til ansvar overfor befolkningen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Energiselskaberne tjener rigtig godt. Ørsted tjente i 2021 24 mia kr og forventer et overskud på 20 – 22 mia i år. Jeg har ikke de tilsvarende tal for Energi Fyn.

Som forbrugerejet selskab er opgaven at levere høj forsyningssikkerhed og billig el. Forsyningssikkerhed har Energi Fyn kunnet klare med en gennemsnitlig nedetid på få sekunder. Den billige el går det ikke så godt med. Måske fordi møller som Energi Fyn har ansvaret for får lov til at stå stille i blæsevejr, og scenarier, hvor energiselskaberne “er nødt til” at lukke for nogle strømkunder giver ikke mening. Og den høje gaspris er heller ikke en undskyldning. Kun 7% af energien til den samlede Elproduktion i Danmark kommer fra gas. Samtidig er vores samlede energiforbrug fra 2010 til 2021 gået fra 850 petajoule til 700. Det er sket samtidig med en øget vindandel (2018: 38 %, 2019: 45 %) og et lavere forbrug af kul, så en mangelsituation i Danmark vil kun kunne foregå, hvis den er politisk bestemt.

(2) https://energinet.dk/…/Deklar…/Hvor-kommer-stroemmen-fra

(3) https://energinet.dk/…/Rekord-lav-CO2udledning-fra…

Energistyrelsen

(4) https://ens.dk/presse/energiforbruget-steg-sidste-aar

(6) Energiselskabet Ørsted forventer overskud på 20-22 milliarder kroner i 2022

https://politiken.dk/…/%C3%98rsted-forventer-overskud-p…

(7) Energiselskabet Ørsted kommer ud af 2021 med et driftsresultat på godt 24 milliarder kroner.

https://www.energy-supply.dk/…/milliardoverskud_i…