ibjerget.dk

Tarotkortterapi

Tarotkortterapi v/Lone Hvid

Jeg har arbejdet med Tarotkort igennem mange år og har dyb respekt for kortenes symbolverden, som jeg bl.a. har studeret gennem mit kendskab til C.G. Jung, drømmetydning (som jeg har undervist i på aftenskole og daghøjskole) og mødt på mit PD studie i Psykologi.

Tarotkort er opdelt i 2 serier kaldet Den store Arkana og Den lille Arkana. Førstnævnte beskriver de store ændringer og markante sider i vores liv. Disse kort trækkes ofte i forbindelse med store beslutninger eller en status, der er meget vigtig at kigge på for at komme videre i udviklingen, i den for klienten rigtige udvikling.

Den lille Arkana beskriver mere fra dagligdagen, en status på det, vi gør lige nu, noget vi kan være opmærksom på, så vi kan udvikle os.

Kortene repræsenterer væsentlige arketyper og/eller arketypiske situationer med billeder, som vi kan forholde os til eller som meddelelser til os fra vores ubevidste til vores bevidste sind, så vi bliver i stand til på en mere bevidst måde at træffe de rigtige beslutninger i vores liv.

Med andre ord så afspejler kortene de billeder, vi har i vores ubevidste, ligesom det sker i vores drømme, hvor vi også trækker på symboler fra det kollektive ubevidste (Carl Gustav Jung).

Det betyder i en terapisituation, at vi kan bevæge os rundt i det ubevidste i forhold til de spørgsmål, vi stiller til os selv, og kortene ”svarer os” tilbage.

I de år, jeg har arbejdet med Tarotkort, har jeg ofte tænkt, at det var mærkværdige sammentræf, at den kollektive betydning af et Tarotkort stemmer vældig meget overens med det, der passer ind i en sammenhæng af en terapisession. Men det er ALTID vigtigst, hvordan klienten tolker kortet ud fra det spørgsmål, der er stillet.

Terapeutens opgave er at se sammenhænge, trække linjer op og evt. inddrage den kollektive betydning af kortene til inspiration for klientens proces.

En session kommer godt omkring en problemsituation, og det er derfor vigtigt, at der er tid til rådighed til refleksion, sammenhæng og ny forståelse af en livssituation.

Tarotkort-terapi bruges derfor mest i situationer som:

  • Store beslutninger i sit liv
  • At forstå baggrunde for livssituation, og hvad man kan gøre for at ændre
  • At forstå sig selv, så man får mere ud af sine potentialer
  • En status af sig selv i forhold til fx partner, jobsituation, konflikter
  • At afdække sit ståsted og sine muligheder i livet.

En terapisession tager ofte ca. 2 timer.

En session koster 700 kr.