ibjerget.dk

Stedets historie

Vores sted ligger lige for foden af Ibjerget. Ibjerget er en ås efterladt fra den seneste istid som har fået lov til at blive liggende trods intensivt udvinding af grus i området. Ibjerget menes at have fået sit navn fra det gamle navn for Taks som menes at have vokset på åsen. Taksen er senere forsvundet, dels fordi træet er eftertragtet for buemagere og dels fordi taks er giftigt for kreaturer. Huset ligger hvor Sdr Nærå Friskole har ligget frem til 1890 og brændte umiddelbart efter skolen flyttede til sin nuværende adresse. Huset har så fungeret som landbrug indtil jorden blev solgt til grusudvinding og er siden gennemrenoveret, så det nu består af 400 kvm. beboelse incl kursuslokale, fællesområder og behandlerrum.

Nu bebos huset af fire terapeuter og vores vision er at skabe et sted, hvor menneskelig vækst er i centrum. Dels gennem terapeutiske samtaler, dels kursusaktiviteter og dels ved at være et samlingssted for spirituelt orienterede mennesker, der søger ligesindede.

Der er et lille, men intensivt træningscenter på 1. salen.